Copyright by Power Company 2017

20/09/28

KOMPLEKSOWE INSTALACJE

 

 

 

 

VENO - OPROGRAMOWANIE DO WIZUALIZACJI I INTEGRACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

Wspólnie z firmą z Wrocławia, Hilow Solutions, wykonaliśmy w apartamentowcu we Wrocławiu instalację systemu VENO. Programu, który służy do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem całego obiektu.

Instalując system Veno mamy możliwość integracji wszystkich systemów zabezpieczeń w obiekcie, co pozwala na proste zarządzanie i nadzorowanie całością. Tak było w tym przypadku. W jednej bazie zostały zintegrowane CCTV, SSWiN i PPOŻ.

Operator, dysponując danymi ze wszystkich urządzeń i instalacji jednocześnie, może precyzyjnie określić przyczynę alarmu i podjąć działania stosowne do danej sytuacji w krótkim czasie.

Program można łatwo konfigurować pod potrzeby danego obiektu ponieważ liczba jego konfiguracji jest praktycznie nieograniczona. Za zarządzanie odpowiada administrator, który nadaje uprawnienia operatorom.

Informacje o zdarzeniach ze wszystkich systemów jak CCTV, SSWiN, PPOŻ, KD itp. są automatycznie rejestrowane w jednej bazie. Dzięki temu operator widzi pełną historię alarmów, awarii, logowania użytkowników i może te dane łatwo analizować.

Dodatkowo VENO pozwala budować w oparciu o swoją bazę dodatkowe systemy jak sterowanie oświetleniem, sterowanie roletami i żaluzjami, otwieraniem i zamykaniem zaworów zaworami, a także oferuje możliwość badania napięcia i prądu przez co możliwe jest bieżące monitorowanie prądu w budynku lub stanu naładowania akumulatorów.

Zainteresowanych zapraszamy do zapytań.

 

glw system